Media Com

Sukcesy mierzymy

liczbą zbudowanych i utrzymanych
przez lata relacji

W Media Com tworzymy modele wsparcia dla IT

Jesteśmy liderem rozwiązań interim management dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomagamy się zmieniać.

Media Com SA

00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 47/5
NIP: 8341535887
Regon: 750142222
KRS: 0000131095

E-mail: kontakt@mediacom.pl
Tel.: 694 505 490

MEDIA COM Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000131095 Kapitał zakładowy 5.470.000 zł, wpłacony w całości.