Media Com

Historia spółki

Spółka Media Com S.A. powstaje w 1999 roku.

Na mocy koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spółka otrzymuje zgodę na rozpowszechnianie treści w sieciach telewizji kablowej i skupia się na świadczeniu usług medialnych.

W 2001 roku Media Com poszerza spektrum działalności o usługi dla telekomunikacji i dla nowych technologii.

Spółka zarządza usługami dostępu do Internetu w sieciach telewizji kablowej w centralnej Polsce i uzupełnia swój profil o usługi teleinformatyczne.

Od 2002 roku spółka skupia się na przygotowaniu autorskich aplikacji bazodanowych wspierających świadczenie usług w sieciach kablowych.

Do portfolio Media Com wchodzą aplikacje wspierające e-commerce, e-learning oraz dedykowane rozwiązania typu CMS.