Media Com

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu umieszczane będą ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki oraz innych zainteresowanych osób, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, m in. informacje o zwołaniu walnych zgromadzeń, o emisji akcji lub przekształceniach odbywających się w spółce.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie wyemitowane akcje są imienne, część komunikatów widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych.

10 września 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Media Com Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 29 września 2020 roku.

Pobierz
30 września 2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz
30 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz
30 listopada 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz
30 grudnia 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz
06 września 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Media Com Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 21 września 2021 roku.

Pobierz
08 września 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Media Com Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 22 września 2022 roku.

Pobierz
13 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Media Com Spółka Akcyjna” w Warszawie na dzień 28 czerwca 2023 roku.

Pobierz